نرم افزار فلوئنت:
نرم‌افزار فلوئنت FLUENT))،یک نرم‌افزار مهندسی در زمینه دینامیک سیالات محاسباتیCFD) )برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم‌افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه‌های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی یا گوه‌ای (برای هندسه‌های سه‌بعدی) می‌باشد. همچنین فلوئنت به کاربر اجازه بهبود شبکه (مثلا ریز کردن یا درشت کردن شبکه در مرزها و مکان‌های لازم در هندسه) را می‌دهد.
این بهینه‌سازی برای حل و شبکه، قابلیتی در اختیار کاربر قرار می‌دهد که نتایج را در ناحیه‌هایی که دارای گردابه‌های بزرگ (مانند لایه مرزی و …) باشند، دقیق‌تر سازد. این قابلیت‌ها مدت زمانی را که برای تولید یک شبکه خوب احتیاج می‌باشد در مقایسه با حل در شبکه‌های ساخت‌یافته به صورت قابل ملاحظه‌آی کاهش می‌دهد.
این نرم‌افزار با زبان برنامه‌نویسی Cنوشته شده است و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره می‌برد. نتیجتاً این نرم‌افزار استفاده از حافظه دینامیک، ساختار مناسب داده‌ها و اطلاعات و کنترل انعطاف‌پذیر محاسبات را ممکن می‌سازد.

ساختار نرم‌افزار

گروه نرم‌افزاری فلوئنت دربرگیرنده محصولات زیر می‌باشد:
FLUENT : حل کننده ؛ solver
GAMBIT : پیش‌پردازنده اصلی که امکان تولید هندسه و شبکه مش مدل را فراهم می‌کند؛ preprocessor
TGrid: پیش‌پردازندهکمکی که امکان تولید مش‌های حجمی را فراهم می‌کند؛ pre processor
prePDF : پیش‌پردازنده برای مدل کردن احتراق در فلوئنت؛ pre processor
فیلترها : برای وارد کردن (یا خارج کردن) فایل‌ها به (یا از) فلوئنت از مش‌هایی با المان‌های سطحی و حجمی از نرم‌افزارهایCAE/CAD مانند نرم‌افزارهای ANSYS، SolidWorks، ABAQUS و …