بارنده آبفشان “هارنس” دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی تهران

پیرو بازدید صورت گرفته کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سایت کارخانه ، آزمایشگاه تخصصی ، خط تولید و انجام آزمون های استاندارد ملی شماره ۱-۲۲۲۵۳ ، بارنده آبفشان “هارنس” با موفقیت در وندور لیست تجهیزات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران قرار گرفت.

جهت مشاهده لیست تجهیزات به لینک ذیل مراجعه شود.

http://125.tehran.ir/Default.aspx?tabid=750#1851144–