در سیستم های آدرس پذیر هوشمند فایک(رافیکی) تبادل سریع اطلاعات، حداقل نیاز به استفاده از تجهیزات فیزیکی – حضور کاربر و انعطاف پذیری از مولفه های طراحی اولیه بوده است.

انتخاب یکی از ۱۵ حالت حساسیت از پیش تعریف شده در دتکتورهای ترکیبی و وجود ایزولاتور محافظ نسبت به قطعی – اتصال کوتاه یا جداشدن یک قطعه از روی مدار، امنیت کاری لوپ های پانل را، که با ظرفیت ۲۰۰ قطعه در طول ۳۲۰۰ متر کار می کند، را برقرار می نماید.

address

پانلهای سری Sita که فقط دارای یک لوپ می باشند امکان پوشش دهی برای حداکثر ۲۰۰ قطعه در مساحت های کوچک را ایجاد می نماید، بدیهی است برای پروژه های بزرگ تر که نیاز به لوپ بیشتر دارد، سری دیونت یا کوادنت با امکان توسعه لوپ ها و یا ایجاد بستر شبکه بین پانلها با اینترفیس های ModBus یا Ethernet گزینه مناسبی می باشد.

زبان فارسی در LCD دستگاه که کلیه پیغام ها، حریق، ایرادات فنی و یا سنسورها را در بر می گیرد خود یکی از عوامل برتری و منحصر به فرد این تولید کننده بریتانیایی می باشد.

c