مهندسی پاژ با توکل به خداوند متعال با بهره گیری از نیرو های انسانی متعهد و متخصص و آخرین فناوری های علمی روز جهان در صنعت اعلام و اطفا حریق و پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تولید ملی ، در سال های اخیر تحقیقات اولیه جهت تولید بارنده های آبفشان (اسپرینکلر) را آغاز نموده و با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا ، توانسته است به عنوان اولین تولید کننده در شرق کشور ، انواع بارنده های آبفشان (اسپرینکلر) را مطابق با استاندارد ملی و بین المللی با نام تجاری “هارنس” تولید و عرضه نماید و موفق به اخذ تاییدیه  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد شده است.