اطفا حریق گازی اتوماتیک تابلو برق ها
جهت اطفا حریق گازی تابلو برق ها از چند نوع محصول گازی به شرح ذیل می توان استفاده نمود که در زمان حریق دارای عملکرد بسیار سریع و بالایی بوده و به صورت موضعی عمل نموده و بلافاصله حریق را خاموش می نماید .

اطفا حریق تابلو برق با گاز آیروسل :
در این روش یک کپسول گازی متناسب با حجم تابلو برق در آن نصب شده و توسط یک کنترلر و کابل دتکتور فعال می گردد . در زمان حریق کابل دتکتور که در کل تابلو برق نصب شده زمان لازم را به پنل مرکزی داده و پنل کنترل کننده سیگنال لازم را جهت فعال سازی کپسول صادر می نماید و عملیات اطفا حریق صورت می گیرد و این گاز هیچ گونه ضرری برای انسان و محیط زیست و تجهیزات ندارد.

اطفا حریق تابلو برق با گاز CO2 و یا FM200

در این روش یک کپسول گاز  CO2 ویا FM200  متناسب با حجم تابلو برق انتخاب شده و در بیرون تابلو نصب می گردد و دارای تیوپ مخصوص تخلیه می باشد که در کل تابلو اجرا شده است و به محض بالا رفتن حرارت تیوپ ترکیده و گاز به صورت موضعی تخلیه و عملیات اطفا را به نجام می رساند و در نوع دیگر نیز در زمان ترکیدن تیوپ از کپسول به صورت مستقیم گاز داخل تابلو  تخلیه می گردد.