بوستر پمپ های آتش نشانی دارای تاییدیه UL

 

ظرفیت پمپ ها از ۵۰gpm تا ۲۰۰۰gpm

فشار کاری تا ۲۸۰psi