صنایع مهندسی هارنس به عنوان اولین تولید کننده اسپرینکلر دکوراتیو (مخفی) Drop Down با بهره گیری از تجارب ۲۰ ساله خود در حوزه ایمنی حریق و عضویت در سازمان های بین المللی BS و NFPA طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۹۴ پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون تشویق و حمایت از تولید ملی، تحقیقات اولیه خود به منظور تولید بارنده‌های آبفشان (اسپرینکلر) را آغاز نمود.

کلیه محصولات در انواع مختلف بارنده آبفشان (اسپرینکلرهای)؛ بالازن، پایین زن، کنارزن، مخفی، دلوج، پنجره‌ای و… تولید شده و در پیشرفته ترین آزمایشگاه تخصصی و تست مستقر در سایت کارخانه ، منطبق با استاندارد ملی بارنده های آبفشان به شماره ۱-۲۲۲۵۳ مورد آزمون قرار گرفته و در این راستا موفق به اخذ نشان استاندارد ملی و تأییدیه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شده است