بوستر پمپ های مخصوص سیستم اطفاء حریق با گواهینامه FM,UL
به همراه پمپ رزرو، جوکی و دیزل مخصوص
دارای تابلو برق های مجزا و تاییدیه UL
جعبه های آتش نشانی با تجهیزات داخلی به همراه شیلنگ هوزریل ، شیلنگ برزنتی ، کوپلینگ با گواهینامه kitemark – BSI

booster

c