وقوع حریق در اتاق برق یکی از هتل های بزرگ مشهد

در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۲ در یکی از هتل های بزرگ مشهد به دلیل جریان کشی زیاد از تابلوبرق ، یکی از فیوزهای اصلی آتش گرفته و سه تابلو برق شعله ور شده است که در ابتدا کپسول اطفاء حریق مارک فایرکام ایتالیا در داخل تابلو عمل نموده و با توجه به حجم و توسعه حریق ، کل کپسول های ایروسل فضای اتاق تخلیه گردیده و عملیات اطفاء به صورت کامل انجام شده است و کل ساختمان هتل از یک فاجعه و هزینه خسارت میلیاردی نجات یافته است. IMG_0668 IMG_0669 IMG_0672 IMG_0675