با توجه به تکراری شدن صدای آزیرهای اعلام حریق ، نسل جدید هشدارهای حریق به صورت صوتی و شنیداری می باشد به این نحو که سیستم صوت یک مجموعه علاوه بر قابلیت پیجینگ و پخش موزیک ، قابلیت پخش پیام های ضبط شده صوتی در زمان حریق را دارد. به این ترتیب که سیستم صوت به اعلام حریق متصل شده و قابلیت برنامه ریزی و پخش پیام های متفاوت در فضاهای مختلف را دارد.