اسپرینکلرهای پایین زن عادی و  مخفی Pendent & Concealed Sprinkler
با توجه به اینکه در کلیه فضاها نیاز به اسپرینکلر می باشد بایستی مطابق استانداردها و ضوابط از اسپرینکلرهای معتبر و با استانداردهای بین المللی از جمله UL و LPCB استفاده گردد که بتواند فشار کاری مورد نیاز را تحمل نموده و همچنین بصورت اشتباه و با خطا عمل ننماید و همچنین عملکرد صحیح داشته باشد و بعد از نصب همان طور که در شکل (۱) مشاهده می گردد زائده ای از سقف بیرون آمده و در معماری و ظاهر ساختمان تاثیرگذار می باشد و با توجه به اینکه حباب اسپرینکلر بیرون از سقف و بدون محافظ می باشد در صورت ضربه و یا حرارت عمدی عمل نموده و حجم زیادی از آب را در ساختمان تخلیه می نماید و از آنجائیکه مجرای خروجی آب تعبیه نشده و سقف ها نیز ایزوگام و … نگردیده است برای کل ساختمان و سازه مشکلات عدیده ای را بوجود می آورد.

r2
لذا پیشنهاد می گردد از اسپرینکلرهای مخفی استفاده شود که بصورت توکار و مخفی نصب می گردد (شکل ۲) و هیچ گونه زائده ای از سقف بیرون نزده و در معماری و ظاهر ساختمان نیز تاثیری ندارد و در دمای ۵۷ درجه  سانتیگراد محافظ و  صفحه روی اسپرینکلر که با ۳ جوش قلع به بدنه متصل شده آزاد و رها می شود و بعد از آن اسپرینکلر ظاهر شده و در دمای ۶۸ درجه حباب آن عمل نموده و آب تخلیه می شود و ضربه و حرارت عمدی و … نیز به هیچ عنوان خللی در کار اسپرینکلر بوجود نمی آورد.

rrp

اسپرینکلرهای بالازن   Upright Sprinkler

نوع دیگری از اسپرینکلرها ، اسپرینکلربالازن یا عمودی می باشد که مورد تایید استانداردهای UL وLPCB   نیز می باشد و دارای:۵/۶(۸۰) K Factor می باشند، این نوع اسپرینکلر در فضاهایی استفاده می شود که دارای محدودیت ارتفاع در سقف های Expos (باز) ، سقف هایی که دارای پوتر در ارتفاعات پایین ، رمپ ها و … می باشد، استفاده می گردد که نحوه پاشش آب به سمت بالا می باشد.
بهترین حالت برای نصب این نوع اسپرینکلر در سیستم اطفاء خشک است که بایستی کلیه اسپرینکلرها به سمت بالا نصب گردد.

r7

زون اسمبلی (شیرهای کنترلی طبقات ) Zone Assembly
بعد از عملکرد یک اسپرینکلر و اطفاء حریق در یک فضا و خروج آب از اسپرینکلرها جهت کامل تخلیه نشدن آب و کنترل آب ورودی به هر طبقه و هدر نرفتن بی رویه آب ، منبع ذخیره آب ، بهتر است از یک شیر کنترلی استفاده شود که ما یک پکیچ کامل به نام زون اسمبلی پیشنهاد می کنیم.
زون اسمبلی تشکیل شده از شیر پروانه ای ، فلو دتکتور ، شیر تست و تخلیه که به روی لوله های اسپرینکلر سر خط ورودی هر طبقه نصب می گردد که عملکرد باز و بسته شدن شیر پروانه ای به سیستم اعلام حریق مانیتور شده و همچنین فلو دتکتور از زمانیکه اسپرینکلر یک خط عمل نماید بعد از ۳۰ ثانیه به سیستم اعلام حریق فرمان می دهد و شیرهای تست و تخلیه نیز در زمان تعمیرو نگهداری بدون تست مخرب می تواند عملکرد اسپرینکلرها و خروجی آب آن طبق استاندارد و عملکرد پمپ و … را آزمایش نموده و بصورت دائم و اتوماتیک عملکرد کلیه اسپرینکلرها و خطوط اصلی به روی سیستم اعلام حریق مانیتور می گردد.

r

Flow Switch            System Sensor WFDE,FM/LPCB/VdS/CE
Electrical  Cable    LPC FP200.Optional double switch wiring.
Junction Box         IP54,dual entry,single conduit outlet.Optional flying lead .
Steel Tube             BS EN 10255 Medium Grade
Finish                      Red Oxide Primer.Optional gloss red epoxy powder coating .
Test and Drain      Rp2outlet
Optional drain and tast valves.
a)     ۲۵ mm and 32 mm UL Listed or 50mm two position drain and test valve ,stop valve and sight glass.
b)     ۵۰ mm FM Approved three position drain and tast valve with sight glass.
C)     ۱۵mm,25mm,32mm,40mm or 50mm brass drain ball valve

r4

ایستگاه آتش نشانی خشک Dry Alarm Valve

در پارکینگ ها ، طبقات و فضاهایی که لوله ها ی اسپرینکلر با هوای آزاد در ارتباط است برای حذف هزینه عایق کاری و اینکه عایق ابزار مناسبی برای محافظت لوله ها جهت جلوگیری از یخ زدگی ، ترکیدگی و نشتی نمی باشد ، از ایستگاه خشک بایستی استفاده شود.
این ایستگاه در موتورخانه ، بر روی لوله های خروجی پمپ های سیستم اطفاء حریق نصب شده و بعد از ان در داخل لوله ها هوا یا نیتروژن فشرده توسط کمپرسور تزریق می گردد و دیگر در کل خط رایزر و لوله ها ،  آب وجود ندارد که دچار یخ زدگی و ترکیدگی و نشست و … شود و پس از عملکرد یک اسپرینکلر هوای فشرده به سرعت تخلیه شده و دریچه آب ورودی ایستگاه خشک باز شده و توسط یک سیستم شتابدهنده مکانیکی(ACCELLATOR) و کمپرسور هوا آب را با سرعت و شتاب زیاد به سمت  اسپرینکلرهای عمل شده هدایت می نماید و این ایستگاه دارای هشدار دهنده و زنگ مکانیکی(WATER MOTOR ALARM GONG) و الکتریکی(PRESSURE SWITCH) جهت اتصال به سیستم اعلام حریق می باشد . در این سیستم کلیه اسپرینکلرها بصورت بالازن طراحی و نصب می گردد تا عملیات تخلیه تست به راحتی امکان پذیر باشد.

r3

ایستگاه آتش نشانی تر Water Alarm Valve

این ایستگاه در موتورخانه و بعد از پمپ های سیستم اطفاء حریق نصب شده و بعد از ان در داخل لوله های رایزر اسپرینکلرها بعد از آن آب وجود داردو این سیستم فشار خط رایزر و پمپ ها را بصورت دائم تحت کنترل داشته ودارای شیر تست در قسمت موتورخانه جهت عملکرد صحیح پمپ و … می باشد که در دوره تعمیرو نگهداری ، عملکرد صحیح سیستم چکاپ می گردد و بعد از عملکرد یک اسپرینکلر هوای فشرده به سرعت تخلیه شده و دریچه آب ورودی ایستگاه خشک باز شده و توسط یک سیستم شتابدهنده مکانیکی(ACCELLATOR) و کمپرسور هوا آب را با سرعت و شتاب زیاد به سمت خروجی هدایت می نماید و این ایستگاه دارای هشدار دهنده و زنگ مکانیکی(WATER MOTOR ALARM GONG) و الکتریکی(PRESSURE SWITCH) جهت اتصال به سیستم اعلام حریق می باشد و در این سیستم اسپرینکلر می تواند پاین زن ، بالازن ، دیواری و مخفی نصب گردد.

سیستم لوله کشی گروود:

در این سیستم لوله کشی دیگر نیازی به جوشکاری و… نمی باشد و تمامی اتصالات به صورت گروود بوده و سرعت اجرای کار بسیار بالا می باشد و تمامی لوله ها و اتصالات و… دارای گواهینامه UL می باشد.

index

c